برق، گیراترین اختراع بشر(طنز)

برق، گیراترین اختراع بشر(طنز)


بهار فصل چراست و آغاز سال نو برای کودک فقیر آغاز چراهاست.

برق، گیراترین اختراع بشر(طنز)

چند کاریکلماتور از مژگان مطهری

- قبض موبایلش را که دید عاشقی از سرش پرید.

- تلفن های اعتباری ،اعتبار مخابرات را زیر سئوال بردند.

- سایه انسان در روز های آفتابی ،همراه اولش محسوب می شود.

- چشمانت را پشت ویترین عینک ، قیمتی تر دیدم.

- آنقدر رنجور بود که کفن ، لباس عافیتش شد.

- در دستگاه شور به یاد شیرین می نواخت.

- در مایه دشتی دلبری  می کرد.

- قانون را خوب می نواخت و سخت اجرا می کرد.

- گاهی اوقات دندان عقل انسان را دیوانه می کند.

- دو مادر ورزشهاست و این فوتبال دایه مهربان تر از مادر!

- آدم بد بین از نیمه خالی لیوان آب می نوشد.

- انسان فقیر نان را نه به نرخ روز که به خون دل می خورد.

- بهار فصل چراست و آغاز سال نو برای کودک فقیر آغاز چراهاست.

- مرغداری ، حرمسرای خروس است.

- بعضی ها گران بودن ماهی را گردن پولکی بودنش می اندازند.

 - چوب درخت با کلاس از کلاس درس سر در می آورد.

- کودکان ، بازار بستنی یخی را داغ کردند.

پول شیرین ترین چرک کف دست است

- سر درد اولین دردٍ ناشی از درد سر است.

- خیاط ناشی انگشتش را بخیه زد.

- دندان پزشک ، ناچار است دهان بین باشد.

- درس معلم ار بود زمزمه محبتی،  باز هم جمعه ها تعطیل است.

- شب با پس زدن نور ، سیاهی اش را به رخ می کشد.

- از گرانی لبنیات پرسیدم ، گفت از ماست که برماست.

- مرداب ، دریای به گل نشسته است.

- نانش را آجر کردند ، از آن کلبه ای ساخت.

- برق ، گیراترین اختراع بشر است.

-  کلاه بردار ،استاد کلاه گذاشتن است.

- اصولا عمر که تمام می شود سنگ تمام می گذارند.

- خواننده ناشی صفحه پشت سرش را پر می کند.

- باران هنرمند رنگین کمان خلق کرد.

- پول شیرین ترین چرک کف دست است.

- چشم پزشک چشم دیدن همه را دارد.

 

بخش ادبیات تبیان


منبع: دفتر طنز حوزه هنری

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه