برره مثل تو نوديده**********من تو رو وخوام

برره مثل تو نوديده**********من تو رو وخوام
هر جوري تو وگويي اي جيگر***با تو راه و يام
تو عشقولانه ي من بيدي*****اينو همه وو يگولنزج
منو نگاه نوي وميرم*******من و عشق تو و درد و رنج
اخم از خودت در نوكن********جيگرمو پرپر نوكن
چرا كنج خونه كز وز يتي******با جيغات منو كر نوكن
**************خوب بيد*****************

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه