برخیز دلا که دل به دلدار دهیم جان را به جمال آن خریدار دهیم


برخیز دلا که دل به دلدار دهیم 

جان را به جمال آن خریدار دهیم 

این جان و دل و دیده پی دیدن اوست 

جان و دل و دیده را به دیدار دهیم 

هوشنگ ابتهاج 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه