برخیز دلا که دل به دلدار دهیم


برخیز دلا که دل به دلدار دهیم 
جان را به جمال آن خریدار دهیم 
این جان و دل و دیده پی دیدن اوست 
جان و دل و دیده را به دیدار دهیم 
**********************
هوشنگ ابتهاج 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه