بدون آنکه حرف های دلت را بگویی ،آن را زیر هاله نگاهت پنهان کردی

بدون آنکه حرف های دلت را بگویی ،آن را زیر هاله نگاهت پنهان کردی

 و مرا چشم انتظار به جادهء بی انتهای نگاهت و قلبت خشکاندی تا

 در بیابان غربتت چشم به سرابی ناپیدا داشته باشم . تو همان بودی

که فانوس دوست داشتن را در قلبم روشن کردی و هر بار با نگاهت

 پیمان مرغ های عشق را برایم گفتی.اما حیف ... کاش می دانستم

بهانهء جدایی ات را ، چرا که هنوز آخرین نگاهت را در صندوقچهء

چوبی چشمانم زندانی کرده ام و بعد از رفتنت ، فقط حسرت آن

 روزهاست که بر شانه هایم سنگینی می کند.

برو

خداحافظ .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه