به تـــــو اون شـــب يه حـــرف اتــــــفاقي زدم بـــــــــازم شکســـت برگ اقـــــــاقي

 

به تـــــو اون شـــب يه حـــرف اتــــــفاقي

زدم بـــــــــازم شکســـت برگ اقـــــــاقي


شـــــايد روح ودلِ تـــــــــو مثـــــل بــــرگن

شـــــايد حـــرفـــاي مـــن گاهــي تـگرگن


اگــــه بــــــــرگا بـــــــــرنـــجن از تگـــــرگا

تـــــو بـــاغـــــــا زود ميـــاد پاييــز مـــــرگا


نـــوشــتي نـــــــــامـــه تـــــــــو آخــــرينه

نــمي خواد چشـــمِ تــــو مــــن رو ببينه


نـــوشــتي اون روزاي خــــوب گـذشــتن

نـــوشــتي رفتـــن امّـــــــا بـــــرنگشــتن


زدي رو عــــاشــــقيمون مـــــهر بــــاطل

ولـــــي حــافظ ميـــگه افـــتاده مشـــکل


حـــالا من مي نويســم بـــه تــو ساقي

بـــــه تــــو اي رنـــگ بـــرگـــاي اقـــاقي


تـــــــمام آدمـــــــــا کــــه رنـــــگارنــــگن

چــه زشــتن چــه بــدند و چــه قشنگن

اگـــــه دنــــــــــيا رو هــــم پيشـم بيارن

بــــگن جــــز مــن کسـي رودوس ندارن


اگــــه هــرچـــي ســتاره هــس بچينن

منـــو هــرجـــوري که خواســــتم ببينن


بـــه جــاي خــواستن چند روزي فرصت

بـــه جــاي گـــفتن پــاسـخ بــه دعــوت


مــي شينم پـــــاي حــــرفــاي طلائيت

هـــمون حــــــــرفــــاي روز آشــنائـــيت


هـــمون حــرفـــا که قفـلا رو شکستن

مـث شـــبنم رو قــــلب مــن نشستن


کسي رو که شبي بوســـــيده باشي

مــــگه مي شه ازش رنـــجيده باشي


تــــــو تنــــــها انتـــــــخاب عــــاشقونه

بـــــــــراي زنــــــدگي تنــــــها بــــهونه


صـــدات رنـــگ شـــقايق رنگ بـــارون

فقط مي‌رنجي ازمــــن خيــلي آسون


مـــجازات دل مــــن دســت رد نيــس

آخــــه بــــودن با گلـــها رو بـلد نيــس


بــــگو بـــازم مي‌شي مــثل هميشه

نــــگو سـخته،‌ نــــگو ديـــگه نميشـه


بـــــکش خـــط روي متـــن زردنــامـــه

بـــــذار بــازم بــــديـم راهـــــو ادامـــه


نــــگاتـــــــو بــه همـه دنــــيا نمي‌دم

تــــو دنــــيا هم نـــگاتو جـــا نمي دم


قســــــم به هرچي بـــارون شــديده

بـــه هـــرچــي بـي پـــناه و نــاامـيده


تــــو کــه قـلبت مـــث بــــرفـا سفيده

نــــــرنــج از مـــن آخـــه از تــو بــعيده


نــوشتن همچي کار سـاده‌اي نيــس

دلــــم امّــــــــا دل آمـــــاده اي نيــس


خــــلاصه تـــا زمــوني که تو هستي

نمي‌دم دســـتمو هـــرگـز به دستي


ديــگه اشکام توي چشمم درخشيد

دُوسِت دارم نرنج از من ببخشيد
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه