با رفتن تو عمر زمين كمتر شد از فرط غمت چشم خدا هم تر شد


با رفتن تو عمر زمين كمتر شد

از فرط غمت چشم خدا هم تر شد

در خاطره بهار بي بودن تو

صد باغ گل محمدي پرپر شد...

قناري

دلت از غصه لبريز قناري

بهارت رنگ پاييز قناري

نخون اينجا، اگر اينجا بخوني

پر و بال تو ميريزه قناري...
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه