با رفتن تو عمر زمين كمتر شد

با رفتن تو عمر زمين كمتر شد

از فرط غمت چشم خدا هم تر شد

در خاطره بهار بي بودن تو

صد باغ گل محمدي پرپر شد...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه