نوشته هایم را با مداد می نویسم که هرجا ناخواسته نام تو را نوشتم

نوشته هایم را با مداد می نویسم

که هرجا ناخواسته نام تو را نوشتم

بتوان پاکش کرد

چندگاهیست من فراموشت کرده ام


اما مدادم باز می نویسد نام تو را

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه