باز باران بی ترانه گریه هایم عاشقانه می خورد برسقف قلبم یاد ایام تو داشتن

 

باز باران بی ترانه
گریه هایم عاشقانه
می خورد برسقف قلبم
یاد ایام تو داشتن
می زند سیلی به صورت
باورت شاید نباشد
مرده است قلبم زدستت
فکر آنکه با تو بودم
با تو بودم شاد بودم
توی دشت آن نگاهت
گم شدن درخاطراتت 

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه