نقشی که باران می زند بر خاک خطی پریشان

نقشی که باران می زند بر خاک 

خطی پریشان 

از سرگذشت ِ تیره ی ابرست 

ابری که سرگردان به کوه و دشت می راند 

تا خود کدامین جویبارش خُرد

روزی به دریا بازگردانَد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه