ای که از پشت قشنگی، مگو حرف زیاد وز پی جاه و مقام کردی باد نظری هم به ما کن که مقامت نظراندازی است

ای که از پشت قشنگی، مگو حرف زیاد
وز پی جاه و مقام کردی باد

نظری هم به ما کن که مقامت نظراندازی است
ای پسر سخت مگیر این ها همه بازی است

کردمت چند نصیحت در این دیر خراب
ای که جاریست ز زیرت همی جوی روان

اول اینکه تا نداری به کاری اشراف
زور بیهوده مزن وقت نکن هی اصراف

زور بی اندازه خوب است همه میبینند
تو نزن چون همه بینی های خود را گیرند

دوم آنکه تا ندانی من کجا اینجا کجا
پا مذار در هر سرای و هر مکان

شاید آنجا را بباشد یک عدد اهریمنی
آنچنان کارت بسازد تا بگیری عبرتی

پس روی دولاّدولا نیک به سوی خانه ات
آنچنان دردت گرفته گم کنی کاشانه ات

چو بیاری یک دو جین اسم شه و شهزاده را
ور بچسبانی به اسمت این همه عنوان را

هیچ فرقی نکند با پسین رفتارت
تو نداری تقصیر، ناقصاین عقلت

دل من میسوزد بر تو ای شوریده
پای عریان هی نپر، پای تو بوده میده

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه