مهدی منجی نام تو تنها اعتراف من

مهدی منجی  نام تو تنها اعتراف من

 

 زیر شکنجه های بی امان منکران است

 

منجی امید به ظهورت تنها راه از این زندان است

 

منجی من بارها زیر شکنجه سوی گناه رفته ام

 

تا از بند آزاد شوم

 

اما امروز با تمام وجود

 

اعتراف می کنم  شکنجه با امید به ظهور تو

 

بسی شیرینتر از آن آزادی ساختگی است

 

بسی دلچسب تر از آن خیالهای شاد و پوچ است

 

با تمام وجود این شکنجه ها را به جان می خرم

 

و در زیر  شکنجه ها به ظهورت امیدوارتر می شوم

 

و با قاطعیت فریاد می زنم

 

منجی من خواهد آمد

 

و بند از دستان من خواهی گشود

 

منجی من  خواهد آمد و منکران تو دست به دهان خواهند ماند

 

منجی من عدالت را از نابودی نجات خواهد داد

 

منجی من مهدی ظهور کن

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه