زندگی خيلي زيباست مثل گلای قالی اگه ازش دور شدی بدون خيلي بی حالیزندگی خيلي زيباست مثل گلای قالی 

اگه ازش دور شدی بدون خيلي بی حالی 

زندگی مثل حس ..حس بهاری شدن 

حس خوب يه لذت.. با عشق همراهی شدن 

زندگی مثل برف..هی می ريزه تو ناودون 

ما هم بازيگراشيم...شاديم از ريزش اون 

زندگی جوی آبه رد می شه هی تند وتند 

بپا عقب نمونی سرعتت رونکن کند 

زندگی مثل دريا عظيمه و آبيه 

تو اين درياي آبی عده ای مرغابيه 

زندگی مثل مرگ .. مرگ گلای باغچه 

ما هم يه روز می ميريم ..مثل مرگ يه غنچه 

خوشحالی و غم و درد جزء زندگيمونه 

بيايد شادی كنيم ما تا غم تنها بمونه
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه