آرام بخواب...! گوسفندان را چوپانشان دارد می درد، به نام تو...! آرام بخواب....!


آرام بخواب...!

گوسفندان را چوپانشان دارد می درد، به نام تو...!

آرام بخواب....!

گرگ برای خودش شرافتی دارد

حالا که انسان دردنده شده است.
.
.
.
.
.
خستــه ام . 

دلم مـي خواهد بروم يك گوشه بنشينم

پشتم را بكنم به دنيــا

پاهايم را بغـل كنم و بلند بلند بگويم :

من ديگر بــازي نمي كنم

خستــه ام . 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه