آدمک آخر دنياست، بخند آدمک مرگ همين جاست، بخند

آدمک آخر دنياست، بخند

آدمک مرگ همين جاست، بخند

آن خدايي که بزرگش خواندي به خدا مثل تو تنهاست، بخند

دستخطي که تو را عاشق کرد

شوخي کاغذي ماست، بخند فکر کن درد تو ارزشمند است

فکر کن گريه چه زيباست، بخند

صبح فردا به شبت نيست که نيست

تازه انگار که فرداست، بخند راستي آنچه به يادت داديم

پر زدن نيست که درجاست، بخند

آدمک نغمه ي آغاز نخوان

به خدا آخر دنياست، بخند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه